Blog

Når alkohol tager over

I Danmark er alkohol det mest udbredte rusmiddel. Vi har en lang og stærk tradition for at bruge alkohol ved festlige lejligheder og anden form for social samvær. Det er i mange sammenhænge en del af dansk kultur.

Alkohol kan da også være med til at skabe en løftet stemning, men for nogle kan den desværre også føre til et misbrug og en afhængighed, som er et seriøst problem for både den ramte og vedkommendes netværk.

Hvornår er der tale om et misbrug?

Der er mange grader af brug af alkohol. For de fleste er det noget, de kun drikker for hyggens og for feststemningens skyld. For andre er det et stof, som de må have – på linje med andre typer af stoffer. Det kan udvikle sig til en afhængighed, og så må du bare have dit stof, så rusen bliver mere eller mindre konstant.

Så drikkes der ikke kun alkohol i nogle særlige situationer, det sker dagligt og i stigende mængder. Og så er det hverken hyggeligt eller sjovt længere.

Nogle udvikler alkoholisme

Nogle mennesker udvikler en decideret alkoholisme. Her har alkoholen taget fuldstændigt over, og patienten har ikke længere kontrol over sit misbrug. Nogle eksperter mener, at nogle mennesker er mere disponerede til at blive alkoholikere end andre. De fleste er enige om, at især sociale og psykiske problemer øger risikoen markant.

Alkoholisme kan behandles

Alkoholismen er en hæslig og destruktiv lidelse. Patienten vil ofte komme til at ødelægge både sig selv og de mennesker, der er i vedkommendes netværk. Det er meget opslidende både for patienten selv og for de pårørende.

Alkoholisme er vanskelig at helbrede, men det kan lade sig gøre. Typisk vil der komme tilbagefald, men i perioder kan patienten være clean. For mange lykkes det dog at holde sig clean resten af livet, men det vil altid være svært.

Behandlingen bør ske så tidligt som muligt

Der er flere steder, en alkoholiker kan komme i behandling. En alkoholiker kan sjældent behandle sig selv, så derfor er det nødvendigt at søge hjælp. Som det gælder for alle former for afhængighed, så vil det være nemmest at behandle, hvis behandlingen sker så tidligt i forløbet som muligt. En patient, der har lidt af alkoholisme i mange år, er sværere at behandle end en med et mindre langvarigt misbrug.

Det kan dog være vanskeligt at sætte ind tidligt, for hvornår erkender patienten, at vedkommende har et behandlingskrævende misbrug? De fleste alkoholikere har brug for rusen, som så bare kammer over for dem, når de drikker videre. Alkoholen giver dem også ro i kroppen og dulmer følelserne. Det er meget svært at give afkald på, når man oplever, at det hjælper én. Alkohol giver patienten tryghed.

Behandlingstilbud

Du kan komme i ambulant alkoholbehandling, og du kan komme i et længerevarende behandlingstilbud. Nogle tilbud er gratis, andre skal du betale for. Ofte er det alkoholikerens pårørende eller chef, der tager kontakt til lægen eller direkte til behandlingsstedet. Det kan være en uoverkommelig handling for patienten selv.

Det er helt gratis at få en professionel ambulant alkoholbehandling, og den kan være det allerførste skridt i retning af en helbredelse. Der findes ingen mirakelkur imod alkoholisme – det er et langt og slidsomt arbejde at blive langtidsædru.

Dels skal alkoholen ud af kroppen, og dels skal der sættes ind på andre områder også. Det tager lang tid efter afrusningen at gøre en patient stærk nok til at klare sig uden det, som alkohol kan give. Risikoen for et tilbagefald til altid være til stede, men for mange lykkes det at holde sig ædru en dag ad gangen.