Blog

Lær alt om energiberegninger

Når du vil nybygge, ombygge eller tilbygge, kommer du ud for en række lovpligtige krav. Disse krav skal du opfylde, ellers får du ikke en byggetilladelse. Og uden byggetilladelse ville dit projekt være ulovligt. Det kan virke ret så uigennemskueligt med de mange tilladelser og krav. Men der er faktisk et system bag dem. Det er en god ide at du laver dig en tjekliste når du vil i gang med et byggeprojekt.

Medmindre du overlader alt til en totalentreprenør, eller en arkitekt vil tage sig af det, så får du brug for sådan en liste. Et af de ting der skal på listen er Energiberegninger.

Der findes ingen kulde, kun mere eller mindre varme

Det er en ret vigtig pointe hvis du vil forstå energiberegninger: Kulde findes ikke i fysikkens verden. Kulde er bare en relativ følelse, når du mangler varme. Der findes nøje set heller ikke noget der hedder ”kuldegrader”. Selv om vi i Europa arbejder med minus grader, så er det kun varme der kan måles og ikke kulde.

Det vigtigste element du skal forstå er, at energi altid prøver at finde en balance. Hvis du har to rum med forskellige temperaturer, og de er i forbindelse med hinanden, vil energien bevæge sig fra det varmere rum til det koldere rum. Det vil ske lige indtil begge rum har fået den samme temperatur.

Varmer er ren energi. Det betyder at molekylerne af et varmt stof bevæger sig hurtigere end molekylerne af et mindre varmt stof.

Energi flyder som vand

Energi flyder ligesom vand, fra der hvor der er meget, til der hvor der er lidt. Lige indtil der er lige meget overalt. Derfor vil der altid være varmetab fra en opvarmet bygning, når omverden er mindre varm. Det er det, energiberegninger drejer sig om.

Varmetab kan aldrig helt forhindres. Men med god isolering kommer du et langt stykke vej. Jo bedre isoleret din bygning er, jo mindre vil varmetabet være.

Alle bygninger skal være energieffektive og energimærket

Nye og grundige energiberegninger er påkrævet af bygningsreglementet når du bygger ny. Men også når du bygger til eller om. Denne energiberegning er din dokumentation for husets samlede energibehov og bliver holdt op mod gældende krav for byggeriet. Når energiberegningen er gennemført, danner den grundlag for husets energimærkning.

Når du ansøger om en til- eller ombygning skal der foretages en varmetabsberegning. Lige så snart du ændrer noget ved døre, vægge eller vinduer, vil husets samlede varmetab påvirkes. Derfor skal det måles på ny.

Denne beregning kaldes også for U-værdiberegning.

Hvert byggemateriale har sit eget U-værdi, som du skal kende for at kunne lave en varmetabsberegning.

Varmetabsberegning vs energirammeberegning

Derer to forskellige slags energiberegninger. Alt efter hvilken type byggeri du laver skal du have enten den ene eller den anden energiberegning. Et nybyggeri skal altid have en energirammeberegning. Hvis du bygger til, eller når det drejer sig om et sommerhus, så er en varmetabsberegning som minimum påkrævet.

For at lave en varmetabsberegning skal alle byggeelementer overholde u-værdierne i Bygningsreglementets §268. En yderligere betingelse er, at det samlede areal af yderdøre og vinduer ikke er større end 22% af det etageareal der skal opvarmes.

Hvilke oplysninger er nødvendige for en energiberegning?

En energiberegning bliver billigst hvis du kan stille alle disse oplysninger til rådighed. Ellers skal virksomheden der laver energiberegningen finde dem, og så koster det ekstra.

Følgende oplysninger er nødvendige:

  • Plan- og snittegninger af bygningen, inklusive alle mål samt konstruktionsbeskrivelser
  • Dimensioner og arealer af døre og vinduer
  • Isoleringsklasse
  • U-værdierne for alle bygningselementer