Solvarmestrategi 2007

Solvarmestrategi

Dansk Solvarme Forening er med til at udarbejde strategier og handlingsplaner på solvarmeområdet – både nationalt og internationalt.

Dansk Solvarme Forening var i 2007 med til at udarbejde Energistyrelsens og Energinet.dk’s ”Solvarmestrategi”, som giver en række anbefalinger og forslag til prioriterede indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor solvarme.

Solvarmestrategien for 2007 kan læses her: