Hvad er solvarme

Solenergi

Solvarme er, at solens energi bruges til at opvarme vand via et solvarmeanlæg. Og til trods for at Danmark ligger mod nord, egner det danske vejr sig rigtig godt til solvarme. Solen skinner 1.800 timer om året og sender sin energi ned over os året rundt.

Solens energi

Naturligvis mest om sommeren, når solen står højt, men sandelig også om vinteren, og når det er overskyet. Solen er ren, vedvarende energi – det handler bare om at bruge den. Og her kommer solvarme og solvarmeanlæg på banen.Der er i dag over 30.000 solvarmeanlæg i brug i Danmark, og antallet stiger. Langt de fleste bruges til at varme vand til den daglige husholdning: bad, opvask m.m. Men et solvarmeanlæg kan også være med til at opvarme huset, f.eks. via gulvvarme.

Solvarme kan samlet set levere 60-70 % af den energi, en familie har brug for til opvarmning af varmt vand. I sommermånederne kan et solvarmeanlæg give energi til at varme alt det vand op, som en familie har brug for. Resten af året giver solvarme et tilskud til husets energiforsyning, fordi solvarmen forvarmer vandet i varmtvandsbeholderen.

Solvarme kan nemt bruges sammen med husets øvrige energikilde, uanset om det er naturgas, oliefyr, brændefyr eller elvarme.

 

Sådan virker det
Et solvarmeanlæg omsætter solens energi til varme i et enkelt og lukket kredsløb uden at udsende CO2eller andre skadelige stoffer til atmosfæren.

Sådan virker solvarme

Anlægget består af en eller flere solfangere uden for huset, som forbindes med varmtvandsbeholderen indenfor. Solfangeren indeholder vand med frostvæske, som varmes op af solens stråler og herfra pumpes til varmtvandsbeholderen. Her afgiver det sin varme og løber retur til solfangeren.

Økonomi
Det koster typisk 25.-45.000 at anskaffe sig et solvarmeanlæg til et enfamiliehus. Herefter kan man årligt spare 1.000-2.500 kr. i energiudgifter afhængigt af, hvilken form for energiforsyning man har. Det kan især betale sig at investere i et solvarmeanlæg samtidig med, at man udskifter en gammel varmtvandsbeholder eller en ældre kedel, eller når man går fra elvarme til andre former for opvarmning. I de tilfælde kan prisen på solvarmeanlægget blive næsten halveret.

Et solvarmeanlæg holder minimum 20 år, dog kan varmtvandsbeholderen og hjælpeudstyr som pumper have en lidt kortere levetid.

Sådan kan solfangere placeres
Solfangerne kan placeres overalt, hvor der sol – og ikke er skygge. Man får det største udbytte, hvis solfangerne er vendt direkte mod syd, og hældningen er mellem 30 og 60 grader. Hvis underlaget er fladt, kan solfangerne hæves ved hjælp af et stativ.

Ofte anbringes solfangerne på taget, fordi der er god plads, og sjældent er skygge. Men hensynet til husets udseende spiller også en rolle. Når man bygger nye huse, har man fra starten af frie hænder til at indpasse solfangerne i glasfacader, tilbygninger m.m.

Mere information:

Solvarmeberegninger og mere viden:

På hjemmesiden for Videnscenter for Energibesparelser i bygninger kan man finde beregningsværktøjer, tjeklister og læse meget mere om solvarme til enfamilies huse til både rumvarme og varmtvandsforbrug, samt solvarme til større bygninger.