Billeder

Billedsamling

Dansk Solvarme Forening har i samarbejde med Solvarmecenter.dk lavet en billedsamling, hvor foreningens medlemmer stiller billeder af solvarmeanlæg til rådighed.

Billedesamlingen består af billeder både af store og små solvarmeanlæg samt solvarmekomponenter. Billederne kan findes via nedenstående links:

Download

Billederne hentes ved at venstreklikke på billedet. Derefter højreklikkes på billedet i det nye vindue, hvorefter det kan gemmes på computeren.

Forklaring til billedtekst

  • BV: Anlægget levere solvarme til opvarmning af brugsvandet
  • RV: Anlægget leverer solvarme til rumopvarmningen
  • FV: Anlægget leverer solvarme til et fjernvarmesystem

Vilkår for anvendelse af billeder fra databasen

Billederne kan anvendes ud fra de vilkår der er angivet ved hvert enkelt billede.

Generelle vilkår

Hvis der ved billedet er anført “Generelle vilkår” må billedet anvendes frit på betingelse af at kilden er angivet.