Vedtægter

Vedtægter for Dansk Solvarme Forening

Formål
Foreningens formål er generelt at understøtte og fremme udvikling og anvendelse af solvarme i Danmark på et økonomisk og bæredygtigt grundlag ved:

a) At støtte initiativer, der generelt har til formål at fremme efterspørgslen efter solvarme.

b) At uddybe henholdsvis udbrede kendskabet til solvarme samt fremme anvendelse af solvarme i bygninger og forskning og udvikling af solvarmeanlæg.

c) At kommunikere muligheder for anvendelse af solvarme til politikere og myndigheder og sikre en passende prioritering af solvarme i udarbejdelse af relevant lovgivning.

Foreningen samarbejder med andre organisationer inden for vedvarende energiområdet i Danmark og internationalt.

Vedtægterne for Dansk Solvarme Forening kan læses her: vedtægter-DSF-02-12-2014 (fra dec. 2014)