Hvad laver vi?

Hvad laver vi?

Dansk Solvarme Forening arbejder for, at der udvikles og anvendes solvarme i Danmark på et økonomisk og bæredygtigt grundlag. Det gør vi ved:

a) At støtte initiativer, der har til formål at fremme efterspørgslen på solvarme.

b) At uddybe og udbrede kendskabet til solvarme, at fremme anvendelse af solvarme i bygninger og at fremme forskning i og udvikling af solvarmeanlæg.

c) At kommunikere til politikere og myndigheder, hvordan man kan anvende solvarme, samt at sikre en passende prioritering af solvarme, når der arbejdes med lovgivningen på de relevante områder.

Foreningen samarbejder med andre organisationer indenfor vedvarende energiområdet i Danmark og internationalt.