Om Dansk Solvarme Forening

Som forening arbejder vi for at fremme solvarmens udbredelse i Danmark ved at arbejde på at forbedre rammebetingelserne for solvarme samt kendskabet til solvarme og dens muligheder. Som forening kan vi tilbyde et stærkt netværk indenfor solvarmebranchen og en mulighed for at være med til at påvirke arbejdet for at fremme solvarmen.

I Dansk Solvarme Forening er det medlemmerne, som definerer foreningen, og der er derfor også rig mulighed for at komme med nye ideer og tage initiativ til foreningens aktiviteter.

Dansk Solvarme Forening har pt. ca. 20 medlemmer og ledes af en bestyrelse på 3-7 personer. Thomas Egelborg er formand for foreningen. Han er til daglig administrerende direktør i Sonnenkraft Scandinavia. Der afholdes bestyrelsesmøde én gang om måneden og generalforsamling årligt.

Dansk Solvarme Forening har tilknyttet et sekretariat, som varetager sekretariatsfunktioner, samt politiske og presserelaterede interesser for foreningen.

Dansk Solvarme Forening er endvidere medlem af den europæiske solvarmeorganisation ESTTP (European Solar Thermal Platform) samt af ESTIF (European Solar Thermal Industry Federation) og deltager aktivt i internationalt samarbejde for at udbrede kendskabet til dansk solvarmeteknologi og opnå viden om solvarme på EU-plan.