Kvalitetsikring

Kvalitetssikring af solvarmeprodukter

Dansk Solvarme Forening ønsker glade og tilfredse solvarmebrugere, og arbejder for at højne kvaliteten i de produkter der bliver installeret på det danske marked.

Ved at benytte produkter som har Solarkeymark sikrer man at solfangere og beholdere lever op til de europæiske standarder på området. Nedenstående medlemsvirksomheder under Dansk Solvarme Forening har deres produkter godkendt i henhold til Solarkeymark-ordningen som er en fælleseuropæisk kvalitetssikringsordning.

Free Energy A/S

Sonnenkraft Scandinavia A/S

Roth Nordic A/S

Victor Energy APS

På bagrund af Solarkeymark eller anden tredje parts produktgodkendelse eller -afprøvning er der mulighed for at få udarbejdet dansk datablade. Disse datablade kan findes på Dansk Solvarmes Forenings godkendelsesordning for solvarmekomponenter: www.god-solvarme.dk

Liste over Solar Keymark produkter og en beskrivelse af ordningen findes på www.solarkeymark.org