Nyheder

Connie Hedegaard ser på kommende dansk erhvervseventyr

Connie Hedegaard ser på kommende dansk erhvervseventyr

EU’s klimakommissær Connie Hedegaard besøger netop nu Hillerød Forsynings 3.000 m2 store solvarmeanlæg. Solvarmeanlægget kommer til at spare Hillerøds borgere for udledningen af mindst 6.000 tons CO2 i sin levetid. Hvis flere gjorde som Hillerød, kunne Danmark allerede inden 2030 have en helt fossilfri varmeforsyning. Samtidig ville miljøet blive sparet for udledningen af 2,2 mio. tons CO2, og der ville blive skabt 4.000 lokale arbejdspladser.

“I takt med at de fossile brændsler bliver dyrere, vil solvarme uden tvivl blive en af de energikilder, som vil fylde mere i fremtidens energiforsyning. Og teknologien er et godt eksempel på, at klimaindsatsen sagtens kan gå hånd i hånd med nye jobs og forsyningssikkerhed,” udtaler Connie Hedegaard

Ud over at solvarmeanlægget mindsker Hillerøds udledning af CO2, er det også et eksempel på, at Danmark er frontløber i verden mht. at producere store solvarmeanlæg til fjernvarmen. Formand for Dansk Solvarme Forening Anders Otte Jørgensen siger: ”Vi er glade for at kunne vise Connie Hedegaard et godt eksempel på de solvarmeanlæg, der breder sig i Danmark i øjeblikket. Vi har også fortalt kommissæren, at i takt med, at fjernvarmen breder sig i de øvrige europæiske lande, åbner der sig en unik mulighed for et gigantisk eksporteventyr i samme størrelsesorden som vindmøller. Det europæiske forbrug af fjernvarme er ca. 20 gange større end Danmarks, og eksportpotentialet løber op i ca. 3-4 mia. kr. om året.” Til sammenligning var den samlede eksport af energiteknologi i 2009 på 58 mia. kr. Vindmølleindustrien stod for 41,7 mia. kr. af eksporten.

Klimakommissionen har netop slået fast, at i fremtiden skal huse varmes op med fjernvarme bl.a. baseret på solvarme for at blive uafhængige af fossile brændsler inden 2050. Det giver Danmark mulighed for at skabe et godt fundament til at udfolde solvarmens eksportpotentiale. De store solvarmeanlæg breder sig allerede, fordi de er en god investering for varmeværkerne. Fjernvarmeforeningen anbefaler sammen med Rambøll og Aalborg Universitet en udbygning med 8 mio. m2 solfangere til store solvarmeanlæg inden 2030.

”Vi har regnet på udbygningen i varmeplanen, og vi kan nemt få en fossilfri varmeforsyning i Danmark inden 2030 ved hjælp af solvarme. En hjælp på vejen ville være at få gjort EU’s målsætning om 20 procents energieffektivitet inden 2020 bindende. Solvarme reducerer det samlede energiforbrug i husstanden med 25-30 %. Et bindende krav om øget energieffektivitet vil tvinge medlemsstaterne til at overveje solvarme, og det vil give vækst til Danmark,” siger Anders Otte Jørgensen.

Der er lige nu 40.000 mennesker fuldtidsbeskæftiget med solvarme i Europa. Den europæiske solvarmebrancheforening, ESTIF, har som målsætning, at solvarme i 2020 skal have en omsætning i Europa på 375 mia. kr. samt skabe mindst 500.000 job.

For mere information kontakt:
Formand for Dansk Solvarme Forening: Anders Otte Jørgensen tlf. 21 44 75 28.

Tilføj kommentar